Pohodlně se usaďte

a divte se se mnou

      Dovolte přivítat Vás na neoficiálních webových stránkách obce Blešno.

Budu rád, když mně pomůžete je spolutvořit svými názory a nápady. Budu zde uveřejňovat, podle vašich přání, veškeré společenské a sportovní aktivity v obci a blízkém okolí. Děkuji za případnou budoucí spolupráci. Administrátor mail naseblesno(at)seznam.cz

Snesitelnost - tolerance

Hodnocení uživatelů: 3 / 5

Aktivní hodnoceníAktivní hodnoceníAktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnocení
 
Soused

SNESITELNOST – TOLERANCE 

Slovo tolerance pochází z latinského slova tolerare , které znamená snášet. Toleranci lze tedy definovat jako snášenlivost.

 

Slovník cizích slov formuluje toleranci v prvním případěopět jako snášenlivost, ale také schopnost přijímat (vzdorovat účinkům); v druhém případěje tolerance definována jako povolená odchylka od normy.

MUDr. Petr Příhoda pojem tolerance definuje jako snesitelnou, maximálně přípustnou odchylku. Uvádí také, že ve staré latině tolerare znamenalo snášet, ale také trpět či vydržet. Údajně římští klasikové používali sousloví například snášet hlad, bolest, vydržet tíhu války. Užívala se také tolerance ve smyslu tolerovat mizerný život – vitam tolerare , což doslovně znamenalo zachovat se na živu nebo živořit. Středověká latina stále ještě používala výraz tolerare, v novověku se spíše pro výraz snášenlivosti nebo snesitelnosti začal užívat pojem tolerantia.

Lidé, usilující o proměnu lidských věcí, používali také pojem „tolerari posse“ – snesitelný stav, který je ještě možné strpět. Je znatelné, že sama tolerance měla od nepaměti svérázný lidský vztah k něčemu neblahému až nebezpečnému.

Pražský filosof Milan Machovec k definici tolerance pronáší „Nutno zdůraznit, že musí jít opravdu o soužití, tj. o spolupráci a o stálé myšlenkové a citové vzájemné rozevírání, nikoliv tedy o pouhý život „vedle sebe“, tj. o pouhé respektování jinakosti a současnou ignoraci lidské vzájemnosti.“

Slovo tolerance pochází z latinského slova tolerare , které znamená snášet. Toleranci lze tedy definovat jako snášenlivost. Slovník cizích slov formuluje toleranci v prvním případě opět jako snášenlivost, ale také schopnost přijímat (vzdorovat účinkům); v druhém případě je tolerance definována jako povolená odchylka od normy.

MUDr. Petr Příhoda pojem tolerance definuje jako snesitelnou, maximálně přípustnou odchylku. Uvádí také, že ve staré latině tolerare znamenalo snášet, ale také trpět či vydržet. Údajně římští klasikové používali sousloví například snášet hlad, bolest, vydržet tíhu války. Užívala se také tolerance ve smyslu tolerovat mizerný život – vitamtolerare , což doslovně znamenalo zachovat se na živu nebo živořit. Středověká latina stále ještě používala výraz tolerare, v novověku se spíše pro výraz snášenlivosti nebo snesitelnosti začal užívat pojem tolerantia.

Lidé, usilující o proměnu lidských věcí, používali také pojem „tolerari posse“ – snesitelný stav, který je ještě možné strpět. Je znatelné, že sama tolerance měla od nepaměti svérázný lidský vztah k něčemu neblahému až nebezpečnému.

Pražský filosof Milan Machovec k definici tolerance pronáší „Nutno zdůraznit, že musí jít opravdu o soužití, tj. o spolupráci a o stálé myšlenkové a citové vzájemné rozevírání, nikoliv tedy o pouhý život „vedle sebe“, tj. o pouhé respektování jinakosti a současnou ignoraci lidské vzájemnosti.

Tolik jenom málo k toleranci trochu vědecky ( není z mé hlavy), ale vcelku pochopitelně pro jenom nepatrně intelektuálně založené jedince srozumitelné . Intolerantní jedinci nebo skupinky se najdou v každém společenství, tím pádem i v Blešně. Nejsem vědec, ani badatel pouze používám „selský rozum“ ale hlava mi nebere nesnášenlivost, možná již zarputilost vůči ostatním sousedům a maminám s dětmi, které se v hezkých dnech sejdou na sportovním plácku. Děti si hrají a jen zabedněnec nedovede pochopít , že u toho bude nějaké to jejich švitoření. Těžko těmto lidem, mimochodem vzáleným od švitoření cca 50m, že v tomto místě bylo setkávání mladých i dětí již dávno před tím, nežli se k nám nově příchozí přiženili nebo nastěhovali. Bohužel tato místa setkávání se umisťují převážně v dosahu bydlišť. Překvapuje mne že tito intoleranti na druhou stranu mají maximální starost o bezpečnost dětí a kontrolují bezpečnost ( atestace ?) dětského hřiště. V minulosti byly známy případy stížností na ndměrný hluk ze hřiště. Doporučuji tomu, kdo jej nesnáší, aby si nechal vyprojektovat a postavit protihlukovou stěnu, ujišťuji, že máme v republice firmy, které to perfektně dovedou. V horším případě změňte bydliště, jistě najdete klidnou lokalitu.

Udivuje mě, že vám nevadí hluk provozu ze silnice č.11, která vám vede přímo pod okny a vadí dětské šveholení vzdálené cca.50m. Chyťte se za nos a přemýšlejte, zda si neztrpčujete život zbytečně sami. Vždyť jsme na tomto světě v podstatě jenom na chvilku, zkuste tedy zbytek života prožít spokojeně v souladu s ostatními. HI