Pohodlně se usaďte

a nahlédněte do historie Blešna

      Dovolte přivítat Vás na neoficiálních webových stránkách obce Blešno.

Budu rád, když mně pomůžete je spolutvořit svými názory a nápady. Budu zde uveřejňovat, podle vašich přání, veškeré společenské a sportovní aktivity v obci a blízkém okolí. Děkuji za případnou budoucí spolupráci. Administrátor mail naseblesno(at)seznam.cz

Historie dle BK

Neaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnocení
 

 

Vlajka obce BlešnoObec BlešnoBlešno znak orez

    Řeka Orlice je s obcí nerozlučně spjata, nejen svými symboly. Často se vylívá z břehů a přináší lidem nemalé starosti. Přináší však také i radost – místní rybáři tvoří nejpočetnější spolek.Ve starých trčkovských registrech z r.1610 se uvádí, že rybáři z Blešna, kteří měli pronajatý rybolov na Orlici, chytávali mimo ostatní ryby také lososy a bobry.

Obojí však byli povinni odevzdávat na opočenský zámek. Přírodním parkem Orlice vede i část naučné stezky s popisem fauny a flory a cyklostezka, která spojuje Blešno s okolními obcemi. 

Symbolika obce . 

Znakem býval na pečeti i kulatém razítku obce veslující rybář na loďce se sítí na její přídi. Od roku 2003 má obec nový znak, který tvoří v zeleno-modře zvýšeně vlnitě děleném štítě nahoře na dělící linii zlatá loďka, dole postavená stříbrná vrš. Prapor tvoří dva vodorovné pruhy – zelený a modrý v poměru 5 : 3. Uprostřed je žlutá loďka.V Blešně byla osada již v době prehistorické, jak to dokazují sídelní jámy, vykopané r.1903 na poli Jana Hrnčíře u jeho statku čp.37. Nalezeny v ní byly střepy, železný nůž a přeska. V r.1921 bylo při cestě vedoucí od zastávky do vsi vykopáno 7 koster skrčků bez milodarů, jež pocházeli ze starší doby bronzové . Během let 1906-07, 1911 a 1924 byla na poli Jana Hrnčíře č.kat.491 nalezeny popelnicové hroby lužické. V nich byly nádoby, náramky z bronzu, zlomky dvou jehlic a knoflík. U statku Hodycova čp.60 byla zjištěna kolová stavba z přechodu doby kamenné do bronzové – z doby tzv.zvoncových pohárů. Při kopání příkopu u statku byla nalezena bronzová sekyrka.

 Jako první zmínka o obci se uvádí rok 1496. Tehdy prodala Johanka z Březovic, dcera Přibíka Kroměšína z Březovic, pána třebechovické tvrze tuto tvrz i s dvorem a 11 obcemi a několik městeček k náležejících Mikuláši ml. Trčkovi z Lípy za 5 tis.grošů českých. Mezi vesnicemi se uvádí i Blešno, které se tak tímto obchodem dostalo pod panství opočenské. V roce 1634 byl syn majitele Adam Edrman zavražděn spolu s Albrechtem z Valdštejna a majitel panství Jan Rudolf Trčka z Lípy v témže roce zemřel. Panství opočenské bylo zkonfiskováno a v r.1636 je daroval císař Ferdinand II. bratřím Jeronýmu a Rudolfovi Colloredovým, kteří roku 1789 rozšířili sňatkem své jméno na Colloredo-Mandsfeld. Součástí panství opočenského byla obec až do roku 1849, kdy se stala obcí samostatnou. 

Mezi významné události obce patřilo v r.1921 vybudování železniční zastávky ( trať z Hradec Králové do Mezilesí přes obec byla dokončena roku 1874). Téhož roku bylo v Blešně 67 domů, 353 obyvatel z toho 244 katolíků, 102 českobratrských evangelíků a 7 přísl.církve československé. Mezi zajímavosti patří, že když některý občan přestoupil k československé církvi, nebylo povoleno, aby při úmrtí některého z nich zvonilo se zvonkem na kapličce. Proto v r.1922 koupila obec nový zvonek pro zvoničku, která je před obecním úřadem. Elektrifikace obce byla provedena až v r.1938.

 Zde je nutno dodat oproti oficiálním stránkám obce Blešna , že Blešno existovalo jako samostatná obec již mnoho let před rokem 1989. i v tomto období se v obci budovalo, například sportovní areál, most přes Orlici, chodník, kanalizace a osvětlení obce.

 V roce 1992 přestala být obec součástí Třebechovic p.O. stala se obcí samostatnou. Během 11 let byly vybudovány chodníky spolu s cyklostezkou a návsí, obec plynofikována, napojena na městský vodovod, provedena modernizace elektřiny, rozhlasu a osvětlení obce.Pěkné a dobře udržované fotbalové a nohejbalové hřiště, tenisový kurt zajišťují sportovní vyžití jak mládeže, tak i dospělých. V blízkosti je dětský koutek s prolézačkami a houpačkami a klubovna , která slouží pro pořádání společenských akcí. V obci jsou zajištěny služby jako pošta, obchod se smíšeným zbožím a prodejna textilu. Má zde své sídlo též několik firem. Občerstvení celoročně zajišťuje hostinec u Janků a ranč Běla s provozem v letních měsících, kde je navíc možnost projížděk na koních kolem řeky Orlice. 

Z pamětihodností stojí za povšimnutí pseudorománská kaplička z roku 1915, zasvěcená Srdci Ježíšovu. Interiér byl nově renovován v roce 2002 a kaplička znovu vysvěcena královéhradeckým arcibiskupem Karlem Očenáškem. Památník 10 obětem I.světové války z r.1923, který stojí v blízkosti obecního úřadu pod stoletou lípou je dílem sochaře V.Škody. Později byla připsána na památník jména tří obětí II.světové války.Ve východní části vesnice stojí kamenný kříž z roku 1858.

kaplika mala pomnik

Ze starých i nových pramenů čerpala B.Kroupová, 2004 ( Asi blbě viz léta 1938 - 1992)