Pohodlně se usaďte

a nahlédněte do historie Blešna

      Dovolte přivítat Vás na neoficiálních webových stránkách obce Blešno.

Budu rád, když mně pomůžete je spolutvořit svými názory a nápady. Budu zde uveřejňovat, podle vašich přání, veškeré společenské a sportovní aktivity v obci a blízkém okolí. Děkuji za případnou budoucí spolupráci. Administrátor mail naseblesno(at)seznam.cz

Historické souvislosti

Neaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnocení
 

Vysvětlení historických souvislostí

 

 Mikuláš ml. Trčka z Lípy († 1516) odkázal panství opočenské Johance z Březovic. vdově PO jeho strýci Mikuláši Trčkovi st z Lípy. Po

její smrti r. 1527 byl pánem na Opočně syn její Zdeněk Trčka. R. 1557 .postoupil panství opočenské bratrovci svému Janu ml.Trčkovi, který zemřel r. 1550. R. 1544 zapsal v dluhu 1000 kop gr. panství opočenské PO své smrti svému bratranci Vilémovi Trčkovi († 1550). Po něm následoval syn Jaroslav († 1588) a po něm dědili synové jeho Vilém († po roce 1596) a Krytštof Jaroslav † 1601). Panství opočenské po Krištofovi Jaroslavu zdědil bratranec jeho Jan Rudolf Trčka. Za něho r. 1628 vzbouřili se sedláci na panství opočenském. Syn jeho Adam Erdman byl r. 1634 zabit s Albrechtem z Valdštejna v Chebě. Jan Rudolf Trčka zemřel r. 1634. Po své smrti obviněn byl hlavně proto, že zúčastni! se r. 1619 a 1620 povstání proti císaři Ferdinandovi II., že věděl o nevěrnosti Albrechta z Valdštejna a pro jeho vinu statky po něm pozůstalé byly mu zkonfiskovány. Panství opočenské roku 1636 císařem Ferdinandem II. darováno byla bratřím Jeronymu a Rudolfu hraběti Colloredovi z Wallsee. R. 1638 hrabě Jeronym zemřel. Pánem na. Opočně byl pak sám hrabě Rudolf († 1657). Po něm následovali bratrovec jeho Ludvík († 1693), pak příbuzný Jeronym hrabě Colloredo 1726). syn jeho Rudolf Josef. od r. 1763 kníže (†1788), pak František Oundakr († 1807), Rudolf († 1843), František (†1852) a Josef. knížata Colloredové- Mansfeldové.